Studijní materiály Ekologie a životní prostředí

Níže jsou sepsány on-line učební materiály z předmětu Z0025 Ekologie a životní prostředí na brněnské geografii na MUNI z podzimního semestru 2018. Jde o přepsané zápisky z přednášek a mohou se v nich tak objevovat chyby vlivem špatného pochopení látky, předmět bývá každý rok i mírně modifikován, takže na to je třeba dávat pozor.

(Kdyby se Vám náhodou chtělo, můžete mě podpořit lajkem na Fejsbůku)


Co je ekologie? A co životní prostředí?

Podle zjednodušené definice je ekologie věda, která studuje vztahy organismů k okolí a k sobě navzájem. Životní prostředí je pak definováno jako vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka. Za složky životního prostředí je považováno zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.

(podrobněji v kapitole Úvod do studia ekologie a ŽP)


Témata studijních materiálů ekologie a životního prostředí