Geografie

Geografie (či zeměpis) hledala hlavně v minulosti odpovědi na otázky co a kde leží. S koncem velkých zámořských objevů a zmizením bílých míst na mapě se postupně zaměřila na další, sofistikovanější otázky. Proč to tam leží, jak to ovlivňuje okolí a životy lidí, co se s tím dá dělat?

S mrzutým úšklebkem je třeba ale dodat, že posun ve vědní disciplíně mnozí učitelé zeměpisu ještě nezaznamenali. Drtí tak své oběti haldou informací o hlavních městech, mlátí jim slepé mapy o hlavy a to zajímavé jim neukáží.

Dostupné zápisky a materiály

Ve volném čase se mi podařilo upravit několik málo zápisků a materiálů ze studia na Geografickém ústavu do podoby, ve které je lze prezentovat na internetu. A to z těchto předmětů:

Já vím, je jich závratně mnoho.