Geomorfologie

Na těchto stránkách naleznete poznámky a otázky z předmětu Z0051 Geomorfologie na brněnské geografii z jarního semestru 2019. Předmět bývá každý rok mírně modifikován, takže na to je třeba dávat pozor. Během semestru bylo doporučeno číst vybrané kapitoly z povinné literatury.

Zápisky a poznámky

Zápisky z přednášek jsou místy doplněné o informace z povinné literatury a internetu. Mohou se v nich tak místy objevit chyby vlivem špatného pochopení látky, ačkoliv bylo vynaloženo značné úsilí, aby tomu tak nebylo. Níže je seznam zpracovaných kapitol:

Vypracované otázky z geomorfologie