Studijní materiály GIS, geoinformatika a kartografie

Níže jsou sepsány on-line učební materiály z různých předmětů o kartografii a GIS na brněnské geografii na MUNI z mého studia mezi lety 2017-2021. Jde o přepsané zápisky z přednášek doplněné o poznatky z rozlišných zdrojů, zejména pak ze skript V. Voženílka Zásady tvorby mapových výstupů či článků časopisu Geobusiness.

(Kdyby se Vám náhodou chtělo, můžete mě podpořit lajkem na Fejsbůku)


Co je GIS a geoinformatika? A co kartografie?

Geografický informační systém (zkráceně GIS) se stará o získávání, uchovávání, vyhodnocování a spojování prostorových informací. V praxi jej lze využít například pro výběr toho nejlepšího místa pro nové nákupní centrum. Geoinformatika pak zahrnuje hlavně práci s GIS a digitálními mapami. Zjednodušeně jde o informatiku zaměřenou na geovědní a prostorové aplikace. Pojem kartografie existuje narozdíl od předešlých pojmů již nějaké to století a zastřešuje disciplínu zabývající se tvorbou map ze všech možných úhlů.

(omlouvám se, na této sekci se právě pracuje :))


GIS, geoinformatická a kartografická témata studijních materiálů

Na rozšíření materiálů se právě teď pracuje :)