GIS a tvorba map

Stránka o GIS, geoinformatice a kartografii shrnuje některé z poznatků o tvorbě map, hlavně těch digitálních. To zahrnuje zásady při tvorbě mapové kompozice atp. Informace byly získány během studia na Geografickém ústavu v Brně, a to především z předmětů Z2062 Geografická kartografie, Z0262 Geoinformatika a Z8118 Tvorba tematických map.

Sekce prochází úpravou a revizí – něco chybí, něco může být zpřeházené. Pardon. :)

Co je GIS?

Geografický informační systém (zkráceně GIS) je v základu jako každý informační systém. Soubor hardware a software, který získává, uchovává, vyhodnocuje a spojuje  informace. V tomto případě však geografické či prostorové. To znamená, že mimo jiného je také lze vymezit v prostoru.

Právě díky prostorové složce a možnosti data vizualizovat, a to i ve 3D modelech (například Google Earth), umožňuje podívat se na prezentovaná data hlouběji a z jiné perspektivy. Můžeme v nich najednou spatřit pravidelnosti, vzorce, vztahy a situace, které bychom jen obtížně hledali. To napomáhá v učinění správného rozhodnutí, ať již v rámci rozvoje města, plánování protipovodňových opatření, policie a dalších.

Zároveň díky analýze takto zpracovaných geodat můžeme poměrně snadno zjistit, zda existuje vztah mezi výskytem nějakého jevu v prostoru a výskytem dalšího. Ukázková je v tomto případě studie, která prokázala vyšší koncentraci rakoviny prostaty v domácnostech, které se nacházely po větru od polí, jež byla intenzivně ošetřována pesticidy.

Kapitoly

Novinky na stránce GISportal.cz