Prostorová (GIS) data

Prostorová data (popřípadě GIS data, nebo geografická data) jsou typem dat, které obsahují či se vztahují ke specifické lokalitě v prostoru. Tato data zahrnují nejen lokalitu, ale i další dodatečné informace, které lze analyzovat – tzv. atributy.

Základní druhy prostorových dat

Existuje nepřeberné množství prostorových dat, lze je však rozdělit do dvou základních skupin:

  • Rastrová data
  • a vektorová data.

Rastrová data

Rastr je matice hodnot s pravidelným a jednoduchým členěním. Buňky obsahující hodnoty jsou organizovány do mozaiky. V případě prostorových dat je primárně využíván, pokud chceme danou prostorovou analýzu zaměřit na celek. Lze je vektorizovat (tzv. RAVE transformace dat).

Vektorová data

Vektorová data jsou uspořádaným souborem souřadnic. Může jít o vymezené body, linie a plochy, které nesou prostorovou informací. V případě prostorových dat jsou primárně využívány, pokud chceme geografickou analýzu zaměřit na jednotlivé prvky. Lze je převést do rastru pomocí tzv. VERA transformace.