Kvíz Vodstvo a okresní města ČR

Obsah kvízu Vodstvo a okresní města ČR

Kvíz Vodstvo a okresní města ČR prověří znalosti o poloze okresních měst, vybraných vodních toků a vodních nádrží. Vychází tak z poznatků hydrogeografie a regionální geografie Česka. Z naprosté většiny jde o test, který by se dal také pojmenovat okresní města na řekách. Otázky se totiž většinou ptají, která řeka protéká daným okresním městem či kterými okresními městy protéká právě zobrazený vodní tok. Kvíz se však také ptá na vodní nádrže, například který významný rybník leží v tom či onom okresním městě nebo také například jaká nádrž zásobuje dané město či aglomeraci pitnou vodou.


Sdílejte kvíz na sockách


Nebo pošlete přátelům odkaz

Vyplňování otázek

 • velkými i malými písmeny
 • s diakritikou i bez
 • oddělení slov mezerou, bez mezery či čárkou

 • Průchod otázkami

 • tlačítkem pokračovat či enterem
 • Začneme?

  Čeká nás 10 otázek. Poté můžete přidat další.

  Question

  Správně

  Špatně

  Správná odpověď:

  odpovědí bylo správně

  Budeme pokračovat?

  Pokud ne, dojde k vyhodnocení testu

  Kolik otázek přidáme?


  Součást Regionální geografie ČR a státnic na GÚ MUNI

  Otázky podobného ražení jako v kvízu, se již nějaký ten pátek vyskytují tu zkoušky z předmětu Regionální geografie ČR a jedna, dvě se také mohou objevit u písemné části státnic z geografie na Geografickém ústavu MU. Mou hlavní motivací pro vytvoření kvízu bylo uspořádat tyto otázky k ulehčení jejich drilování.