Kvíz Přehrady, rybníky a jezera ČR

Obsah kvízu Přehrady, rybníky a jezera ČR

Kvíz Přehrady, rybníky a jezera ČR prověří znalosti o poloze významných vodních nádrží, zeptá se také například, která přehrada je v Česku nejhlubší či na největší tuzemské jezero. Kvíz tak vychází z poznatků hydrogeografie a regionální geografie Česka. V testu také můžete narazit na otázky, jaká nádrž zásobuje dané město či aglomeraci pitnou vodou či který významný rybník leží v tom či onom okresním městě. Hodně štěstí při vyplňování! Většina z otázek není lehká!


Sdílejte kvíz na sockách


Nebo pošlete přátelům odkaz

Vyplňování otázek

 • velkými i malými písmeny
 • s diakritikou i bez
 • oddělení slov mezerou, bez mezery či čárkou

 • Průchod otázkami

 • tlačítkem pokračovat či enterem
 • Začneme?

  Čeká nás 10 otázek. Poté můžete přidat další.

  Question

  Správně

  Špatně

  Správná odpověď:

  odpovědí bylo správně

  Budeme pokračovat?

  Pokud ne, dojde k vyhodnocení testu

  Kolik otázek přidáme?


  Součást Regionální geografie ČR a státnic na GÚ MUNI

  Otázky podobného ražení jako v kvízu, se již nějaký ten pátek vyskytují tu zkoušky z předmětu Regionální geografie ČR a jedna, dvě se také mohou objevit u písemné části státnic z geografie na Geografickém ústavu MU. Mou hlavní motivací pro vytvoření kvízu bylo uspořádat tyto otázky k ulehčení jejich drilování.