Rubriky
Studium na MUNI

O kůrovci a velké geografické konspiraci

Z minulého článku je vám již jistě dobře známo, že s fyzickým geografem do libovolné oblasti přichází i zmar, zkáza a zevrubná likvidace přírody. Běžné politováníhodné maličkosti, které se dějí během výzkumu téměř nevyhnutelně. Nyní uzrál čas, abych vás blíže seznámil s bezbřehým geografickým altruismem, mezi jehož největší úspěchy patří úspěšné rozšíření lýkožrouta v našich lesích. Za nekonečným dobráctvím roste i stín temných a ziskuchtivých plánů!

Geograf altruista a idealista

„No jo, no jo.“ Souhlasné mručení doprovázel tlumený úsměv. Pana doktora má prezentace uschlých a napůl sežraných smrků viditelně uspokojila. Při slovech „v případě kůrovce nejde o katastrofu“ už se nadšení ani nepokoušel skrýt a šťastně si mnul ruce. „Jde o návrat k původní skladbě lesa,“ uzavřel proklamaci s úsměvem od ucha k uchu.

Kůrovcová kalamita v Drahanské vrchovině v dubnu 2019. Napadené i mladé smrky.
Obr.1 Kůrovcem zasažené smrky v Drahanské vrchovině

Duší správný ekolog! S kolegy máme teorii, že pan doktor roznáší po naprosto nepřirozených lesních plantážích lýkožrouta a po večerech v nich navrtává zdravé smrky. Jsme dojati jeho dobrosrdečností.

V naší nové, mladé geografické generaci však pomalu klíčí radikální myšlenka, že bezbřehým altruismem si chleba nenamažeš. Jistě, pár let bude možné se přiživit na mapování kůrovcové „kalamity“, řešení klimatické změny a sucha se pak jeví jako dlouhodobější penězovod. Co kdyby se nám ale tyto problémy povedlo úplně vyřešit? Stabilizovaný ekosystém, sucho odvráceno a klima ustálené. Vždyť bychom skončili na ulici!

Geograf kapitalista, materialista

Stojí před námi paradox. Naším vznosným posláním je směřovat svět k lepším zítřkům, přicházet s kreativními odpověďmi na přicházející výzvy. Nicméně, po nastolení harmonie ve světě by geografie těžko hledala praktické uplatnění na trhu práce. Co s tím?

Existují dvě základní východiska, první označuji jako Varianta A: Prolongace současných problémů.Pokud by se náhodou ledovcové šelfy rozhodly přestat tát, vím, co bude má geografická povinnost. Po několik dní a nocí budu obětavě stát na úpatí grónského ledovce s fénem značky Valera Silent Power, kterým disponuji!

Varianta B: Řízené zavedení nerovnováhy je pak přinejmenším stejně slibná. Až se budou místo smrků v naší krajině vyjímat buky, bylo by příhodné rozšířit mezi ně nějakého sympatického a rychle množícího se škůdce, proti kterému by bylo možné pak bojovat! Lze také nastolit téma otrávené pitné vody v Českých zemích. Stačí vzít pytlíček kyanidu a udělat si výlet do nejbližšího pásma ochrany vod.