Rubriky
Studium na MUNI

Studium geografie? Rychlý pohled na obor v Brně

Co vlastně obnáší studium geografie na vysoké škole? Co vlastně na té škole dělám? Ošemetná otázka, já jakožto druhák na aplikované geografii v Brně většinou nafouknu břicho a se vší hrdostí prohlásím různé věci. Jak jde o kombinaci přírodních věd, například meteorologie a hydrologie, tvorbu tematických map, prostorové analýzy a na nebohého posluchače metám další vznešená slova. Nezapomenu pak zdůraznit, jak rozhodně a absolutně nejde o biflování se místopisných názvů a slepých map!! Nu, ale je to tak?

Morová rána, kobylky! I takové předměty lze zažít

Zasvěcení nešťastníci se museli při slovech o popírání drcení se místopisu hořce rozesmát. Narážím na předmět, který dopadne na studenty v druhém semestru jako morová rána. Regionální geografie České republiky byl nejen pro mě nepěkný revival středoškolského zeměpisu, kterému narostly mohutné zuby a drápy.

Rozumím roli tohoto tolik milovaného předmětu, není to však můj šálek piva. I na vyučovací metody některých vyučujících koukám přinejlepším podezřívavě. Nicméně, na předměty i lidi, které člověku zrovna nelahodí, narazíte prakticky na každém oboru. Díky poměrně velké volnosti ve skládání si předmětů a rozvrhu na Geografickém ústavu, se naštěstí mohu po probrání se povinným základem věnovat více tématům, která mě táhnou o poznání víc. Navíc cením Masarykovu univerzitu za to, že je možné si zapsat i některé předměty z jiných oborů a fakult.

Vykopej si svůj vlastní hrob, snadno a rychle!

Na jaká taková interesantní témata že je ale možné se vrhnout? Jednak je to fyzická geografie s mou nenápadně upřednostňovanou meteorologií a klimatologií se spousty dalšími možnými kurzy, ať už jde o geomorfologii či pedologii. V letním semestru se pak často vyjíždí na různá terénní cvičení, zde často skončíte s různými přístroji v ruce.

Jako obzvláště sofistikované pak hodnotím lopatu a krumpáč, které jsme jednoho dne nafasovali s tím, že máme vykopat půdní sondu – tzn. metr hlubokou jámu v zašutrovaném lese. V případě takového průzkumu je třeba dát místo do původního stavu, jak jsme byli poučeni. To jsme bezezbytku splnili, viz obrázek! Nutno podotknout, že takové prožitky slouží jako výtečný team-building.

Půdní sonda (krycí název „Hrobeček“) vykopaná na teréním cvičení z fyzické

Mapy, mapy, mapy!

Ti, co tíhnou k mapám, pak ocení kurzy věnované kartografii a geoinformatice. Protože kdo by si nechtěl vytvořit mapu v počítači, naházet do ní nějaká data a například zjistit, kde se s vámi utrhne svah, v jaké části republiky nejpravděpodobněji umřete na mrtvici a kde vás kvůli vysoké kriminalitě oberou i o levou nohu. Ne? Nikdo?

Pokud člověk cítí věci víc humanitně, je tu geografie humánní! Překvapení, že? Geografie dopravy, problematika měst a jejich rozvoje, regionální a územní rozvoj či politická geografie. Je toho spousty, ale do tohoto příliš nedělám. O tom by vyprávěli s nadšením jiní. Mimo jiné, i na humánní se jeden dočká skvostných vícedenních výjezdů do terénu. Není nad běhání po obcích kolem Náchoda s dotazníky.

Suma sumárum, lepší než drátem do oka!

Zdaleka se všemi předměty jsem nebyl spokojený a jsem si téměř jist, že nad některými ještě zaúpím. Ale většina je z mé zkušenosti fajn, jsou užitečné a můžu si vybírat, to se počítá. Pokud zrovna nebrečím nad seminárkou, jejíž zadání bych demonstrativně spálil a následně vypálil celý Ústav do základů, či nad tuze záživným povinným předmětem, kterým se chtě nechtě musím prokousat, jsem na geografii rád.

To, co jsem nastínil v úvodu, je z mého pohledu platné. Geografie je fajn a má i smysl. Co její studium obnáší? Z velké části to, co si člověk vybere. Jakožto člověk se zálibou ve fyzické geografii si klidně mohu hrdě blábolit o kombinaci přírodních věd. Vysvětluje vztahy v prostoru a nejde jen o únavný popis, co kde leží! Tedy většinou, že můj oblíbený nejmenovaný předměte?