Studijní materiály Základy geodézie a GPS

Níže jsou sepsány on-line učební materiály z předmětu Z8109 Základy geodézie a GPS na brněnské geografii na MUNI z jarního semestru 2019. Jde o zpracované otázky ke zkoušce na základě přednášek, mnoho jich však v níže uvedeném seznamu chybí a studijní materiály tak nejsou kompletní.

K úspěšnému absolvování předmětu bylo kromě složení ústní zkoušky z předem zadaných otázek (část z nich je vypracována výše) třeba složit i praktickou zkoušku. Šlo o postavení teodolitu (do 10 minut vč. horizontace a centrace) a provedení jednoduchého měření. Dále bylo třeba zjistit převýšení mezi 2 body pomocí nivelační latě a nivelačního přístroje.

(Kdyby se Vám náhodou chtělo, můžete mě podpořit lajkem na Fejsbůku)


Co je geodézie? Co znamená zkratka GPS?

Podle definice je geodézie jednak přírodní věda, která zpomocí geometrických a fyzikálních metod získává o Zemi údaje metrického a fyzikálního charakteru. Geodézie je však i technickým oborem zjišťující geometrické údaje pro tvorbu map a pro potřeby jiných oborů. Zkratka GPS vychází z anglického Global Positioning System, tedy globální poziční systém. Jde o nejznámější systém globálních navigačních satelitních systému (zkratka GNSS).

(podrobněji v kapitolách Dějiny geodézie a GNSS systémy a jejich složení)


Témata studijních materiálů geodézie, GPS a GNSS