Tropické cyklóny vlivem klimatické změny mění místa výskytu


Tropické cyklóny, nebo také hurikány, tajfuny či willy-willy. Název se mění podle toho, kde tento obrovský vír vznikající nad teplým oceánem právě zaplavuje a likviduje lidská sídla. Letos vydaná studie tvrdí, že klimatická změna mění místa jejich výskytu. Zároveň se dá předpokládat, že počet tropických cyklón bude do budoucna klesat, ale jejich intenzita a ničivost bude vyšší.


Více cyklónů v severním Atlantiku a centrálním Pacifiku

Na datové řadě mezi lety 1980 a 2018 zjistil Hiroyuki Murakami a kolektiv, že významně poklesl počet tropických cyklónů v jižní oblasti Indického oceánu a západní části Tichého oceánu. Naopak v severním Atlantiku a centrálním Pacifiku se jejich počet zvýšil.

Je velmi nepravděpodobné, že by za pozorované změny v geografickém rozložení tropických cyklón mohly pouze přirozené a náhodné příčiny. Autoři poukazují na to, že zřejmě sehrály rozhodující roli externí vlivy, a to hlavně zvýšené koncentrace skleníkových plynů, lidmi vypouštěných aerosolů či sopečné erupce.


Méně antropogenních aerosolů a erupcí vede k větší četnosti hurikánů

Tyto faktory působí v každém regionu jiným způsobem, jinak intenzivně. Proto jsou i změny v četnosti tropických cyklón v regionech různorodé.

Například za nárůst počtu hurikánů v severním Atlantiku pravděpodobně může méně aerosolů antropogenního i sopečného původu v této oblasti. Tyto aerosoly slouží jako kondenzační částice a podporují tvorbu mraků. Když je jich méně, tvoří se i méně oblačnosti a paprsky tak mohou intenzivněji zahřívat povrch oceánu. Pokud zároveň není dostatečně prohřátá i horní část atmosféry, dochází vlivem vzniklého rozdílu v teplotách k větší nestabilitě atmosféry. A při takové nestabilitě je vznik tropické cyklóny pravděpodobnější.


CO2 zmenšuje počet tropických cyklón, ale mohou být intenzivnější

Z dlouhodobého hlediska se však i v oblasti severního Atlantiku očekává pokles četnosti tropických cyklón. A to zejména vlivem CO2, oxidu uhličitého. Stoupající koncentrace skleníkových plynů zahřívají mimo oceánů právě i horní vrstvy atmosféry, což přináší větší stabilitu atmosféry a v důsledku méně tropických cyklón.

V budoucnu se vlivem stoupajících koncentrací očekává, že dojde ke globálnímu poklesu počtu tropických cyklón. A to za předpokladu, že nedojde k výrazným sopečným erupcím, které by tento trend mohly alespoň částečně zvrátit.

Méně tropických cyklón ale nutně neznamená méně škod. Tropické cyklóny, které budou v budoucnu vznikat, mohou být významně intenzivnější a destruktivnější. Hlavním důvodem je vyšší teplota oceánu, která zjednodušeně funguje pro takový cyklón jako zásobník energie.


Metadata a komentář autorky

Informace pro článek a video jsem čerpala z tohoto vědeckého článku:

Murakami, H. et al. (2020): Climate change has been influencing where tropical cyclones rage. PNAS, DOI: 10.1073/pnas.1922500117

Pro celkové vyznění a interpretaci jsem se pak inspirovala na této stránce:

NOAA Headquarters (2020): Climate change has been influencing where tropical cyclones rage. ScienceDaily, www.sciencedaily.com/releases/2020/05/200504155207.htm(citováno 22. 10. 2020)

Pokud jste našli chybu či nepřesnost, neváhejte a kontaktujte mě! Nejde o úmysl :) Z mé strany jde o experimentální formát. Pokud se vám líbí, můžete mi dát vědět, popřípadě zasdílet. Udělá mi to radost. Mějte se pěkně!


Napsala Michaela Vojtěchovská, 22. října, 2020. Zobrazit další články na blogu.