Vyhledávání koronaviru na Google: Časosběrná mapa, grafy a data


Koronavirus hýbe sítěmi. Ukažme si na časosběrné mapě, jak se měnil zájem o vyhledávání koronaviru na Googlu napříč evropskými zeměmi. Mapu doprovází grafy vývoje zájmu v nejvíce postižených zemích, zemích V4 (Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko) a jiných vybraných skupinách.


Časosběrná mapa vyhledávání koronaviru

Časosběrná mapa vyhledávání koronaviru ve vyhledávači Google ve vybraných evropských státech mezi 21. 1. 2020 a 24. 3. 2020, tedy v prvních týdnech šíření pandemie v Evropě:

Animovaná mapa zájmu o hledání koronaviru na vyhledávači Google

Co znamená "zájem o hledání" v tomto kontextu?

Zájem o hledání je metrika Googlu vyjadřující relativní zájem ve vyhledávání vzhledem k nejvyššímu bodu grafu pro danou oblast a dobu. Hodnota 100 představuje nejvyšší popularitu výrazu. Hodnota 50 znamená, že měl výraz poloviční popularitu.


První týdny pandemie COVID-19 a Google hledání

Dne 24. 1. 2020 byl potvrzen první případ nákazy koronavirem v Evropě. V souvislosti s tím lze v několika následujících dnech v mapě pozorovat první zvýšený zájem o hledání na téma koronavirus. Nejvíce pak v Itálii (22), Maďarsku (13), Spojeném království (12) a České republice (11).

Zájem pak v období mezi 2. a 20. únorem klesá. Ke zlomu dochází 21. února v Itálii. V souvislosti s výskytem nákazy v Lombardii vyrostou počty hledání na Googlu raketovým tempem během 3 dnů, a to z hodnoty 2 (20. 2. 2020) na hodnotu maximání, tedy 100 (23. 2. 2020).

Zájem o hledání informací na téma COVID-19 pak roste všude Evropě a kulminuje ve většině zemí kolem 12. 3. Vývoj se vrůzných zemí ale liší a blíže je rozebrán pod detailnějšími grafy vývoje hledání.

Nejvíce postižené evropské země

V Itálii byl průměrný zájem o hledání nejvyšší ze všech sledovaných evropských zemí. Maximální hodnoty (100) dosáhl 23. 2. 2020, kdy došlo do té doby k bezprecedentnímu uzavření prvních italských obcí do karantény

V souvislosti s rozšířením nákazy COVID-19 a nově ustanovených opatření pak po 11. březnu roste intenzita hledání ve Španělsku i Francii. Obě země pak v zájmu hledání předstihují Itálii (Francie pouze po několik dní).

V Německu, ačkoliv jde o jednu z nejvíce postižených evropských zemí, je zájem relativně malý. Navíc vrcholí oproti ostatním zemím o poznání později, a to 22. března. Tehdy došlo k vyhlášení přísného zákazu shromažďování.

Země V4 (Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko)

Země Visegrádské čtyřky (Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko) projevovaly podobný průběh zájmu o vyhledávání koronaviru. Země vykazovaly průměrný až nadprůměrný zájem. V době začátku krize na konci ledna pak nadprůměrný (zejména pak Maďarsko a Česko).

Zatímco zájem v Česku, Polsku a na Slovensku po kulminaci mezi 12. a 15. březnem (vrcholící opatření vlád) relativně rychle opadával, v Maďarsku klesal zájem o hledání pozvolněji, což může souviset s tamějšími kontroverzními dekrety, které byly vydány maďarským premiérem Orbánem.

Skandinávské země

Vývoj zájmu o vyhledávání informací související s pandemií COVID-19 ve Skandinávských zemích (Norsko, Dánsko, Finsko, Švédsko) byl prakticky shodný. A to i přes rozdílný přístup k boji s koronavirem. Zatímco například Norsko přijalo relativně trvdá opatření, ve Švédsku tomu tak k 24. března nebylo. Zájem je v porovnání s ostatními zeměmi velmi malý.

Velká Británie, Nizozemí a Belgie

Průběh zájmu o hledání koronaviru je Spojeném království, Irsku, Nizozemí i Belgii podobný, liší se však intenzitou. Zatímco v Nizozemsku je zájem malý, na úrovni zemí ve Skandinávii, v Británii je zájem velký.

Zajímavý je zdvojený vrcholek zájmu. Kolem 11. března Spojeným královstvím rezonovala zejména opatření, která byla přijata v ostatních evropských státech. Spojené království v čele s premiérem Borisem Johnsonem se bránilo restrikcím. Vládnoucí garnitura však pod tlakem mění 16. března kurz, což se odráží v druhém vrcholku zájmu o téma koronaviru.

Pobaltské země

Pobaltské země (Lotyšsko, Litva, Estonsko) se průběhem vyhledávání podobají skandinávským zemím. Vykazují však ještě o něco menší relativní míru zájmu o hledání informací. I zde platí velmi tvrdá opatření.

Sousedé Itálie

Po prvotním šíření nákazy v italské Lombardii dochází ke skokovému nárůstu zájmu o hledání informací související s nákazou COVID-19 ve Slovinsku, Rakousku i Švýcarsku. Nárůst v mnohem větší Francii je pozvolnější.

Zájem o vyhledávání byl ve Francii i Švýcarsku od 28. 2. po většinu sledovaného období vyšší, což pravděpodobně souvisí s relativně dřívějším šířením epidemie. Intenzita hledání opět kulminuje v souvislosti se zaváděním různých restrikcí po 11. březnu.

Souhrnná tabulka všech sledovaných států v Evropě

Ne na všechny státy se dostalo, jednoduše pro ně není již prostor. V grafech třeba nebylo zvýrazněno Řecko, Portugalsko, Chorvatsko, Rumunsko a Bulharsko. Data o intenzitě vyhledávání informací na téma koronavirus však lze najít v níže uvedené souhrnné tabulce, ve které jsou vypsány vybrané údaje za všechny sledované státy.

Státy jsou seřazeny podle průměrného zájmu o hledání koronaviru ve vyhledávači Google v období mezi 21.1.2020 a 24.3.2020.

PořadíZeměPrůměrMaxDosažení max
1Itálie3310023.02.
2Španělsko239212.03.
3Irsko206612.03.
4Francie197315.03.
5Švýcarsko196513.03.
6Spojené království186616.03.
7Maďarsko155616.03.
8Protugalsko145512.03.
9Rakousko145015.03.
10Polsko145712.03.
11Německo134322.03.
12Rumunsko135114.03.
13Slovensko124114.03.
14Česko124415.03.
15Belgie114312.03.
16Slovinsko103912.03.
17Řecko103213.03.
18Bulharsko93813.03.
19Nizozemsko92712.03.
20Chorvatsko83021.03.
21Švédsko62212.03.
22Dánsko62511.03.
23Norsko62312.03.
24Finsko62612.03.
25Lotyšsko52012.03.
26Estonsko51913.03.
27Litva41313.03.

Zdroj dat a další metadata

Hlavním zdrojem dat je Google Trends, ze kterého údaje o zájmu vyhledávání na téma koronavirus pochází. Všechna získaná data jsou normalizována, relativní a vzájemně porovnatelná (při získávání byla postavena proti sobě). Data o vyhledávání byla za období 21. 1. 2020 až 24. 3. získána k 25. 3. 2020.

Geometrie sledovaných evropských států byla získána z volně dostupných shapefilů na stránkách Eurostatu. Při plném rozlišení odpovídá měřítko animované mapy 1 : 38 000 000. Použitým projekčním souřadnicovým systémem je EPSG:54003 (Millerovo zobrazení).

Pro vizualizaci dat jsem použila QGIS a jeho plugin Time Manager. Pro úpravu tabulek starý dobrý Excel. :)

Díky za návštěvu blogu! Na Facebooku mohu odpovědět Vaše dotazy nebo na něm můžete zanechat zpětnou vazbu.


Napsala Michaela Vojtěchovská, 27. března, 2020. Zobrazit další články na blogu.