Co je ekologická biogeografie?

Ekologická biogeografie interpretuje biogeografické jevy na základě vlastností prostředí. Velmi se prolíná s ekologií, která je podle jedné z definic vědou o vzájemných vztazích organismů k jejich anorganickému a organickému prostředí.

Prostředí se skládá ze všech faktorů a jevů vně organismu, které na tento organismus působí. Tyto jevy členíme do dvou základních skupin ekologických faktorů:

  • faktory abiotické (faktory fyzikální a chemické)
  • faktory biotické (přítomnost a interakce jiných organismů)

Podtémata ekologické biogeografie

Jelikož je pro ekologickou biogeografii klíčové hned několik, poměrně rozsáhlých témat, byly rozděleny do následujících samostatných dílčích kapitol:Ekologické faktory, valence, nika

Základní pojmy a fundamenty pro pochopení ekologie i ekologické biogegorafie. Co je ekologický faktor, ekologická valence či nika?


Biotické interakce

Jakým způsobem se organismy navzájem ovlivňují je klíčovým faktorem pro rozšíření a chování druhů. Když dáte zebru do klece se lvem, král zvířat Vám jistě poděkuje. Názor zebry je však věcí druhou.


Abiotické ekologické
faktory

Slunce, půda, vlhkost. To vše ovlivňuje, kde co roste či běhá. Náhled do toho, jak prostředí ovlivňuje rozšíření organismů.


Biogeografická pravidla

Poučky a zákony, jak jedna jednoduchá věc razantně ovlivňuje bohatost druhů, velikost či jejich zabarvení. Neplatí stoprocentně, ale co byste chtěli, nevděčníci?Studijní materiály Biogeografie

Téma Ekologická biogeografie je součástí studijních materiálů Biogeografie. Tento předmět byl vyučován na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity. Přejděte na rozcestník témat (1. tlačítko), nebo si přečtěte předcházející (2. tlačítko) či následující (3. tlačítko) téma.