Biogeografie

Co je biogeografie?

Biogeografie je věda, která se zabývá studiem rozšíření organismů v prostoru a čase. Dá se říci, že se biogeografie snaží dokumentovat a pochopit prostorové rozložení biologické rozmanitosti a změny tohoto rozložení v čase.

(podrobněji v kapitole Definice biogeografie)

studijní materiály on-line, clipart ikony knížky v zelené, černé a červené

Studijní materiály Biogeografie

Níže jsou sepsány on-line učební materiály z předmětu Z0005 Biogeografie na brněnské geografii na MUNI z jarního semestru 2020. Zdrojem poznámek jsou především přednášky, elektronické studijní materiály a povinná literatura. Studijní materiály jsou zdarma.

Témata studijních materiálů