Studijní materiály Biogeografie

Níže jsou sepsány on-line učební materiály z předmětu Z0005 Biogeografiena brněnské geografii na MUNI z jarního semestru 2020. Zdrojem poznámek jsou především přednášky, elektronické studijní materiály a povinná literatura. Studijní materiály jsou zdarma.

(Kdyby se Vám náhodou chtělo, můžete mě podpořit lajkem na Fejsbůku)


Co je biogeografie?

Biogeografie je věda, která se zabývá studiem rozšíření organismů v prostoru a čase. Dá se říci, že se biogeografie snaží dokumentovat a pochopit prostorové rozložení biologické rozmanitosti a změny tohoto rozložení v čase.

(podrobněji v kapitole Definice biogeografie)


Témata studijních materiálů biogeografie