Co je evoluční biogeografie?

Evoluční biogeografie popisuje a zkoumá evoluční mechanismy zodpovědné za šíření a distribuci organismů. Popisuje také evoluční jevy vyplývající například z kontinentálního rozpadu či jednotlivých epizod dálkového pohybu organismů. Neodmyslitelnou součástí je popsání procesů vedoucí ke vzniku nových druhů.


Podtémata evoluční biogeografie

Jelikož je pro evoluční biogeografii klíčové hned několik, poměrně rozsáhlých témat, byly rozděleny do následujících samostatných dílčích kapitol:Koncepty pojetí druhu

Druh lze definovat v biologii, potažmo biogeografii, popsat mnoha způsoby. Přibližme si tři nejdůležitější koncepty.


Speciace

Popišme si základní mechanismy a způsoby, jak vznikají nové druhy. Jde o páteř evoluční biogeografie!


Makroevoluce

Makroevoluce jako evoluční proces ve větším měřítku! Rychlý a jednoduchý náhled na hlavní masová vymírání.Studijní materiály Biogeografie

Téma Evoluční biogeografie je součástí studijních materiálů Biogeografie. Tento předmět byl vyučován na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity. Přejděte na rozcestník témat (1. tlačítko), nebo si přečtěte předcházející (2. tlačítko) či následující (3. tlačítko) téma.