Co je invazní ekologie?

Invazní ekologie (nebo také ekologie invazí) je obor zabývající se studiem ekologických invazí. Invaze, intenzivní šíření nepůvodních druhů, negativně ovlivňují biodiverzitu, fungování ekosystémů, ale i ekonomiku, lidské zdraví a obživu.

Mezi základní cíle invazní ekologie patří:

  • identifikovat druhy, které jsou potenciálně invazní a zkoumat jejich vlastnosti, které pravděpodobnost invazního chování zvyšují
  • studovat společenstva a biotopy a jejich náchylnost k invazím a zkoumat jejich vlastnosti, které pravděpodobnost k invazi zvyšují
  • řešit důsledky invazí pro ekonomiku, lidské a biodiverzitu
  • vypracovat zásady pro předcházení biologických invazí a metodiky likvidace nebezpečných invazivních druhů

Stručná historie invazní ekologie

Historie invazí sahá až do počátků neolitické revoluce, kdy začalo docházet k úmyslnému i neúmyslnému zavlékání druhů. S nástupem mezikontinentální dopravy a globalizačních procesů začal být transport druhů mnohem rychlejší a na větší vzdálenosti.

Historie invazní ekologie jako vědy se začíná psát v roce 1958, kdy C. Elton, považován za zakladatele invazní ekologie, vydal dílo The Ecology of Invasions by Animals and Plants. Jako samostatný obor se začala vyvíjet v druhé polovině 80. let 20. století.


Podtémata invazní ekologie

Téma invazní ekologie bylo rozčleněno do několika samostatných, tematických částí:


Invaze, zavlečené druhy...

Kapitolka studijních materiálů o terminologii invazní ekologie. Definice původního a nepůvodního druhu, invazního procesu a tak dále!


Invazní procesy ve světě a ČR

Pohled na biologickou invazi z globálního, ale i lokálního měřítka. Rychlý náhled do obecných patrností a na konkrétní příklady.


Faktory invazivnosti a invazibility

Jaké faktory ovlivňují míru invazivnosti daného druhu? A co podmiňuje náchylnost společenstev k invazi? No jo, o tom už je holt tahle kapitola.Studijní materiály Biogeografie

Téma Invazní ekologie je součástí studijních materiálů Biogeografie. Tento předmět byl vyučován na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity. Přejděte na rozcestník témat (1. tlačítko), nebo si přečtěte předcházející (2. tlačítko) či následující (3. tlačítko) téma.