Co je disperze druhů?

Disperze (popřípadě disperse) je v ekologii a biogeografii pojem označují šíření druhů. Disperse je společně s evolucí a extinkcí jeden ze tří nejzákladnějších procesů biogeografie.

Mezi základní pojmy disperze patří vagilita a propagule. Vagilita je schopnost organismů se šířit, ať už pasivně nebo aktivně. Propagule je jakákoliv forma organismu, která slouží k jeho šíření, a to ať už semeno, larva, spora, oddenek či jiné.


Typy disperze

Podle použití vlastní či externí energie

Disperzi lze dělit podle použití vlastní nebo externí energie na dva základní druhy:

  • aktivní disperze (Použití vlastní energie, na delší vzdálenosti je energeticky velmi náročná.)
  • pasivní disperze (Použití externí energie, šíření za pomoci tzv. dispersního média, kterým může být vítr, voda, jiné organismy aj. Obvykle probíhá u propagule, tedy vývojového stádia organismu, které je k disperzi přizpůsobeno)

Podle předchozího osídlení území

Disperze se však častěji rozděluje podle předchozího osídlení území druhem, a to na:


Ekologické šíření druhů

Ekologická disperse je pojmuta jako proces, při němž se druh šíří z místa narození pouze v rámci svého areálu, tedy tam, kde už byl. V samostatné kapitole něco málo o způsobech ekologického šíření.


Biogeografické šíření druhů

Biogeografická disperse ja pak definována jako událost, při níž dochází k trvalému osídlení nového území mimo původní areál druhu. V samostatné kapitole jsou rozebrány mechanismy tohoto šíření.Studijní materiály Biogeografie

Téma Disperze druhů je součástí studijních materiálů Biogeografie. Tento předmět byl vyučován na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity. Přejděte na rozcestník témat (1. tlačítko), nebo si přečtěte předcházející (2. tlačítko) či následující (3. tlačítko) téma.