Směrovka na mapě

Směrovka na mapě je grafickým vyjádřením orientace mapy ku světovým stranám. Jde o nadstavbový kompoziční prvek (grafická marginálie), přesto by měla být až na výjimky umístěna na mapě.


Kdy neumisťovat směrovku na mapu

Případy, kdy směrovka nemá být vložena do mapové kompozice, jsou například:

  • na mapě je přítomna zeměpisná síť,
  • jedná se o území orientované na sever (i souřadný systém tak musí být orientován),
  • mapa je součástí souboru map (celé mapové dílo orientováno určitým směrem).

Vhodná podoba mapové směrovky

Vhodnou podobou je jednoduchá magnetická střelka či šipka směřující k severu. Pokud u směrovky popisujeme světové strany, slovy či písmeny, musí být napsány v jazyce, v kterém byla tvořena mapa. Není tak přípustné, aby na české mapě byla směrovka se severem popsaným jako „N“, popřípadě „North“. Při výběru směrovky je vhodné upřednostnit co nejjednodušší provedení, které nebude zbytečně zatěžovat mapovou kompozici a odvádět pozornost od mapového pole.


Směrovka v českém prostředí

Pro české podmínky platí následující pomůcka. Při tvorbě mapy v souřadnicovém systému S-JTSK (Křovák), který není na území ČR orientován k severu, je nutné směrovku vkládat.

U druhého nejpoužívanějšího systému WGS84 33 N, který je naopak k severu orientován, je použití směrovky zbytečné.


Studijní materiály GIS, geoinformatika a kartografie

Téma Směrovka na mapě je součástí studijních materiálů GIS, geoinformatika a kartografie vytvořených zejména na podkladě předmětů vyučovaných na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity. Přejděte na rozcestník témat, případně na téma předcházející či následující.