Mapová kompozice

Co je mapová kompozice?

Mapová kompozice je v kartografii a geoinformatice definována jako vlastní rozložení jednotlivých prvků kartografického díla na vybraném zobrazovacím médiu. Kompozice mapy řeší výslednou maketu mapy (zrcadlo mapy), v případech, které to vyžadují, pak dále klad listů, tematickou posloupnost, řešení rejstříku aj.

(podrobněji v kapitole Úvod do mapové kompozice)

studijní materiály on-line, clipart ikony knížky v zelené, černé a červené

Studijní materiály Mapová kompozice

Níže jsou sepsány on-line učební materiály vycházející zejména z předmětů Z2062 Geografická kartografieZ0262 Geoinformatika na brněnské geografii na MUNI. Studijní materiály byly doplněny informacemi ze skript či například článků, které vycházely v časopise GeoBussiness.

Témata studijních materiálů

Zdroje