Příprava přístroje na měření, chyby při měření úhlů

Před měřením vodorovných či svislých úhlů je potřeba daný přístroj (dnes teodolit, totální stanice) připravit, abychom omezily určité typy chyb při jejich měření. Celkem rozlišujeme chyby přístrojové, měřičské a z prostředí.

Příprava teodolitu a totální stanice

Příprava teodolitu a totální stanice na měření probíhá v 6 základních krocích:

 • příprava stativu (postavení přístroje zhruba nad bod)
 • hrubá centrace (posouvání nad bod posunováním noh stativu za použití optického dostřeďovače)
 • hrubá horizontace (aby byla svislá osa přístroje kolmá k vodorovné rovině; sledování krabicové libely, honíme bublinu vysunováním noh stativu tak, aby byla co nejvíce ve středu)
 • jemná centrace (uvolnění upínacího šroubu, posouvání po hlavě stativu, zašroubování)
 • jemná horizontace (pomocí stavěcích šroubů na trojnožce přístroje, honíme bublinu v trubicové libele v poloze jedna a poté poloze dva; viz obr. 1)
 • kontrola (jemné centrace a posunutím o 90 ° a zkontrolováním bubliny i jemné horizontace – pokud není v pořádku, opakovat)
jemná horizontace teodolitu
Obr. 1 Jemná horizontace teodolitu/totálky pomocí stavěcích šroubů

Chyby při měření vodorovných směrů

Při měření vodorovných směrů vznikají kupříkladu následující přístrojové chyby:

 • z nesprávného urovnání alhidády – libely (nesplněná 1. osová podmínka)
 • chyba kolimační (nesplněná 2. osová podmínka, lze odstranit kombinací čtení v 1. a 2. poloze)
 • chyba ze sklonu točné osy dalekohledu (nesplněná 3. osová podmínka, lze odstranit kombinací čtení v 1. a 2. poloze)
 • chyba z excentricity alhidády (osa alhidády neprochází přesně středem kruhu, lze odstranit kombinací čtení v 1. a 2. poloze)
 • chyba ze sklonu záměrné roviny
 • chyba z dělení kruhu (snížení vlivu měřením metodou ve skupině)
 • chyba z nediametrální polohy indexů (konstantní chyba – každý vypočtený úhel, který je vypočten rozdílem dvou směrů, je od této chyby oproštěn)

Chyby měřičské jsou pak následující:

 • chyba z horizontace přístroje
 • chyba z centrace přístroje
 • chyba z excentricity signálu
 • chyba v cílení
 • chyba v čtení

Chyby z prostředí pak rozlišujeme tyto:

 • chyba z refrakce
 • chyba z vibrace vzduchu

Chyby měřených svislých úhlů

Při zjišťování svislých úhlů dochází například k následujícím přístrojových chybám:

 • indexová chyba (odečítací zařízení – „indexy“)
 • přístrojové chyby jmenované u měření vodorovných směrů (tj. osové chyby)

Chyby měřické pak zaznamenáváme například tyto:

 • z nepřesného urovnání indexové libely (kompenzátoru)
 • chyba v zacílení dalekohledu
 • chyba v odečtení úhlové stupnice
 • chyba v určení výšky teodolitu a cíle
 • chyba způsobená nepřesnou centrací teodolitu

Chyby z vnějšího prostředí existují pak následující:

 • vliv vertikální refrakce
 • vliv vibrace vzduchu