Vysílané signály GNSS

GNSS je zkratkou pro globální navigační satelitní systém. Obecně jde o službu, technologii umožňující pomocí signálu ze satelitních družic určit svou polohu, rychlost a čas s velkou přesností.

Signály GPS

Mezi nosné frekvence systému GPS patří:

 • L1 (1575,42MHz 19cm vlnová délka) – modulováno navigačními kódy P (pouze pro autorizované uživatele) a C/A (veřejně dostupné)
 • L2 (1227,60Mhz 24cm) – modulováno navigačním kódem P
 • L5 (1176,45 MHz) – v rámci projektu GPSIII pro civilní užití, modulováno Neuman-Hofman kódem

Mezi základní signály patří též družicová navigační zpráva, která obsahuje údaje o zdravotním stavu družic, pozici (efemeridy), korekce hodin, údaje o ostatních družicích (almanach), ionosféře a společné časové základně.

Již několik let však probíhá tzv. “modernizace GPS”, které mnohé mění. Např. P a C/A kód bude nahrazen M (obdoba P) a C (obdoba C/A) kódem.

Signály GLONASS a Galileo

U systému GLONASS jsou nosné frekvence modulovány kódy HP (pouze pro autorizované uživatele; obdoba P u GPS) a SP (veřejné; obdoba C/A u GPS). Mezi nosné frekvence patří:

 • L1PT (1598–1605 MHz) – moduluje HP kód a SP kód
 • L2PT (1242–1248 MHz) – moduluje HP kód, na mladších družicích také SP kód
 • na mladších družicích další signály (i pro interoperabilitu s GPS a Galileo), rovněž navigační zpráva

Galileo moduluje své signály poskytovaných služeb, poskytuje více signálů, z nichž s GPS se překrývá band L1 (s L1 u GPS) a E5a (s L5 u GPS).

Faktory ovlivňující měření

Mezi hlavní faktory ovlivňující měření pomocí GNSS patří:

 • nahodilé chyby (multipath) = vícenásobné šíření signálu, které se odráží od zemského povrchu, objektů či jiných povrchů (lze řešit speciální anténou)
 • systematické chyby = vliv atmosféry, ve které dochází ke zpoždění signálu při jeho šíření ionosférou (ionosférickou refrakci lze odstranit 2 fázemi) a troposférou (troposférickou refrakci lze určit dle atmosférických podmínek)

Mezi další faktory patří:

 • parametr přesnosti (DOP) = bezrozměrný parametr udávající vliv geometrie prostorového uspořádání družic GNSS a přijímače v konkrétní epoše na přesnost určení polohy
 • lze určovat parametr horizontální (HDOP), polohové (PDOP), geometrické (GDOP), vertikální (VDOP) i časové (TDOP) přesnosti
 • počet viditelných družic
 • stav družic (obsahuje navigační zpráva)
 • synchronizace hodin / chyba hodin přijímače
 • poměr signál : šum
 • vliv excentricit fázových center antén (lze řešit kalibrací antén)