Hydrologie a hydrogeografie

Na těchto stránkách jsou sepsány poznámky z předmětu Z0059 Hydrologie na brněnské geografii z podzimního semestru 2018 doplněné o poznatky z doporučených skript Klimageografia a hydrogeografia od Milana Trizny. Materiály stačily k učení ke zkoušce, která nebyla nijak záludná.

Zpracované kapitoly