Studijní materiály Hydrologie a hydrogeografie

Níže jsou sepsány on-line učební materiály z předmětu Z0059 Hydrologie na brněnské geografii na MUNI z podzimního semestru 2018. Jde o přepsané zápisky z přednášek doplněné o poznatky z doporučených skript Klimageografia a hydrogeografia od Milana Trizny. Ve studijních materiálech nejsou obsažena všechna témata, která byla probrána na přednáškách.

(Kdyby se Vám náhodou chtělo, můžete mě podpořit lajkem na Fejsbůku)


Co je hydrologie? A co hydrogeografie?

Podle zjednodušené definice je hydrologie věda, která zkoumá zákonitosti výskytu, oběhu, časového a prostorového rozdělení vody na Zemi, její vzájemné působení s prostředím a její veškeré vlastnosti. Definice hydrogeografie hovoří o tom, že hydrogeografie je věda zaobírající se vztahy mezi vodními útvary na pevnině a ostatními krajinotvornými prvky.

(podrobněji v kapitole Úvod do studia hydrologie a hydrogeografie)


Hydrologická a hydrogeografická témata studijních materiálů